Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121. Hoe is Christus verrezen?

Christus heeft door eigen macht zijne Ziel met zijn Lichaam vereenigd, en is verheerlijkt en onsterfelijk uit het gesloten graf opgestaan.

1°. Christus heeft door eigen macht zijn ziel met zijn lichaam vereenigd.

Vóór en na de verrijzenis van Christus zijn ook anderen tot het leven teruggekeerd, maar zij stonden niet op uit de dooden door eigen macht, maar door de macht van een ander, n.1. van God. Jezus verrijst door eigen macht, n.1. door de macht zijner Godheid 1).

2°. Christus is verheerlijkt en onsterfelijk uit het gesloten graf opgestaan.

Gelijk een zon straalt het lichaam van Christus, als weleer op den Tabor, in heerlijkheid, en wordt, zonder zijn eigen natuur te verliezen, door zijn onsterfelijkheid, snelheid en fijnheid aan de geesten gelijkvormig.

122. Wanneer is Christus verrezen?

Christus is verrezen op den derden dag na zijnen dood, op Zondag morgen.

Christus had voorspeld, dat Hij den derden dag zou verrijzen (Jo. II, 19). Wijl Hij nu op Vrijdag gestorven is, was met Zondag middernacht de derde dag begonnen.

Op welk uur na middernacht Christus uit het graf is opgestaan, weten wij niet, maar zeer waarschijnlijk heeft het wonder der verrijzenis tegen het aanbreken van den dageraad plaats gehad. Voor de romeinsche wachters was de verrijzende Christus onzichtbaar.

Toen Christus zijn graf verlaten had, ontstond er ter plaatse een sterke aardbeving, want een engel daalde uit den hemel. Hij was in menschelijke gedaante, ging naar het graf, wierp den zwaren sluitsteen af en nam er plaats op. Zijn gelaat lichtte als de bliksem, en zijn gewaad glinsterde in witheid als

!) 3, q. 54, a. 4.

Sluiten