Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes ziet het licht:

Bibliotheek voor Christeiyke Theologie en Letterkunde, verzameld door A. W. Bronsveld, Theol. Dr. en Pred. te Charlois c. | en H. V. Hogerzeil, Direktor der Nederlandsche Zendingsvereeniging. 1* Deel. Prijs bij intee-

. . :0 ƒ 2,80.

ketting f%:4"p ' ' " ►IL-'EMt* *•

Dr L W. Bronsveld, Oorzaken der verbreiding van het Rationalisme in ons

<8È&& ƒ 1 30

land, sinds de laatste jaren der vorige eeuw . ■ • i.j^ J » "

Eijmpjens. . . , r*V$ ** \ j S " °'7°-

i_ j- // 0,95.

Gebonden m,net linnen bandje * • - • >

Eenige Resultaten van Prof. Muurling getoetst. « 0,25.

Voorts i

De Arbeid der Zending onder de Heidenen. Uit het Dnitsch. Post 8vo in half

, ai 'U'<« • / 0,25.

linnen bandje . , ■

^ fL _ , k. c i j._ /■n__:„(.„i;;i,o 7.<»u1in<r

H. V. Hogerzeil, de Medelijdende Lietde het neginsei uei « &•

'llede, uitgesproken Donderdag 10 Mei 1866, in de Groote Kerk der

Nederduitsch Hervormde Gemeente te Rotterdam. Voorafgegaan door een . , i'• «r _j T\/r n™.» Stti.ht TTüaeaeven ten voordeele der

inieiaena vvooru vau m.

. . f 0,25.

■\T»j*»in«A*rii> Zmdinasvereenioing ■ • ■ •> >

De Jaarvergadering van het Nederlandsche Zendeling-Genootschap in 1864. Noodzakelijke toelichting door J. Moll Jac. Zn., J.' H. Bösken, M. Cohen Stuart en H C. Voorhoeve, uitgetreden Leden van het Hoofd-

... ƒ 0,25.

bestuur . . • . ;►*,»,.».•'* *?, * *, ' ' 3r" Sa

3.'} . ■ . II 0,10.

Bjjschrift op bovenstaande . . . . ^ • • • 1

Ds J. P. Nonhebel, Rede, gehouden bij gelegenheid van de plegtige ordening en afvaardiging van twee Zendelingen der Nederlandsche Zendingsvereem-

J, .... ƒ 0,20.

ging •§||i'"ir ' ' ' *

DS. D. Chantepie de la Saussaye, Waarom heb ik het Nederlandsen Zendeling-

Genootschap verlaten? Verantwoording aan mijne Gemeente . . ƒ 0,25. Benj. Schuh, De Zending op het eiland Java. Schetsen uit mijn leven, 'u 0,70. Ds. F. W. Smits, Rede, gehouden bij de ordening en afvaardiging van twee

Zendelingen der Nederlandsche Zendingsvereeniging in 1864 .# / °j20-

SNELPERSDRUK. —

JOH. VAN OTTERLOO. —

ROTTERDAM.

Sluiten