Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE VERGADERING VAN DE JEUGDCOMMISSIE.

Links vooraan de Heer W. G. van de Hulst; links van hem rondom de tafel: de Heeren A. Wellensiek en H. J. Emous, Mej. J. P. van Es, die het secretariaat waarneemt; verder de Heeren H. A. de Boer Azn., L. J. van Wijk Alg. Secr., Ds. J. P. van Bruggen, Voorz, der Commissie, Ds. D. E. Boeke, Secr. Binnenland en Jhr. H. L. Quarles van Ufford, voorzitter van het Hoofdbestuur. Afwezig zijn de beide damesleden: Mevr. A. van Hoogstraten—Schoch en Mej. M. W. Barger.

Sluiten