Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hartlijk, vrolijk klinken nu Onze blijde dankbre psalmen, Uit ons aller hart en mond: Jezus zeg'ne uw trouwverbond!

Waarde vrienden! Bruigom, Bruid! Heft uw hart met ons naar boven, Paart uw stem aan 't feestgeluid, Laat ons zamen Jezus loven; Niemand heeft het ooit berouwd, In den Heer te zijn getrouwd! Bruidegom.

Wijze : Gezang 38.

Ja! 't geloof zegt daarop: Amen! God is aan zijn woord getrouw, Wil de zijnen ook bekwamen Voor de regte huwlijkstrouw; 'k Mogt zijn goedheid ruim ervaren 'k Bouw daarop ook in deez' stond Wat de toekomst mij moog baren, Onder leed of onder lust Blijve Hij mijns harten rust. Bruid.

Wijze : Gezang 29. Godes hand wou ons vereenen, Hij geeft heil ook in den tijd; Mogen bruiden somtijds weenen, Mijne ziel is regt verblijd! Stil verwacht ik 's Heeren zegen, Leiding steeds op al mijn wegen. Vest op ons uw liefdrijk oog, Trek ons hart, o Heer! omhoog!

Sluiten