Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gebied der wetenschap moet verwijderd worden, en dat de godsdienst iets louter subjectiefs is, dan zal ik mij verheugen, het mijne te hebben toegebragt, dat het regt der wetenschap niet verkort en de deur niet geopend worde voor een subjectievisme, dat, het noodzakelijk gevolg van de miskenning der wetenschap op het gebied van zedelijkheid en godsdienst, voor den materialist het gereede wapen wordt, om al wat tot den geest behoort voor zelfbedrog te verklaren.

Sluiten