Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te doen uitgeven, tot eene gedachtenis niet het minst aan den ontslapen Leeraar, en tot eene herinnering aan deze droeve omstandigheden.

Als zoodanig gaat zij dan ook ter perse; en de Heere zegene de lezing aan een iegelijk, die den overleden Leeraar heeft gekend in zijn rijk gezegenden arbeid, of die deelneemt in onze persoonlijke rouwe, ja aan eiken lezer, jong of oud.

H. J. KoUWENHOVEN DzN.

Sluiten