Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven. Niet God, doeh de mens moet bewogen worden; het valse begrip van het gebed moet worden gewijzigd, dan verkrijgt men wat men zoekt."

Ook hier büjft dus niet veel van de inspiratie van de Bijbel over, die ons zegt, dat de tollenaar uitriep: „O Heere, wees mij zondaar genadig! " en er tevens bij vermeldt, dat hij gerechtvaardigd heenging.

Nog al te vaak wordt „Christian Science" vereenzelvigd met de z.g. Gebedsgenezing. Zij hebben met elkander echter niets uitstaande; al legt „Christian Science" zich bijna uitsluitend toe op het genezen van zieken, door wat zij noemen: „gebed".

Wat zij onder bidden verstaan, leert ons het volgende:

„Het Gebed mag nooit een biechtstoel zijn, waar vergeving van zonden gevraagd wordt. En een gebed, dat bij de mens het geloof aanwakkert, dat hij beter wordt, omdat hij er om bidt, is een gebed uit de boze. God is Leven en Liefde. Hij kan niet bewogen worden om goed te zijn, omdat Hij goed is. Hij is ook geen mens, die men aan iets herinneren moet. Hoe kan bovendien een Beginsel worden aangebeden? Een Beginsel moet worden toegepast!

Bidden in de zin van vragen, alsook voorbidding en aanbidding, het behoort alles tot de afgoderij; bidden is eenvoudig, alles uit het bewustzijn dringen, wat niet overeenstemt met het wezen van God."

Daarmede bedoelen zij dan, dat men maar denken moet, dat al het stoffelijke schijn of onwerkelijkheid is. Als men ziek is, dan bidt, of beter gezegd, denkt men: Ziekte bestaat niet, God is goed, geest en denkkracht; ik, ,,mijn eigenlijk ik" is dus denkkracht, geest en goed; Ik ben dus God en niet ziek".

Hun bidden is een in-zich-zelf-keren, een denken, een zich-opdringen van het bewustzijn, dat alles goed is en zonde, ziekte en dood onwerkelijke schijn zijn.

Van de heerlijkheid van het christelijke gebedsleven is aan „Christian Science" evenmin iets bekend als van de zaligheid der dankzegging.

Sluiten