is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTELBILLET.

Ondergeteekende verzoekt den Uitgever H. A. VAN BOTTENBURG te Amsterdam te leveren:

ex. J. C. Sikkel, VERKLARING VAN HET BOEK GENESIS. Gebonden ƒ9.90.

Woonplaats: Datum: Naam:

*) Naam van den Boekhandelaar op te geven, wanneer diens tusschenkomst wordt verlangd.