is toegevoegd aan uw favorieten.

De christenvrouw in den nieuwen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziekelijk-Gereformeerde lieden kunnen dezen weg niet bewandelen. Ze willen alles pasklaar maken volgens een model van eeuwen geleden.

Ze maken van de Schrift een catalogus van woorden en klanken. Texten rukken ze uit hun verband. Als Christelijke Vandalen gaan ze te keer in het BijbelGeheel. Ze hebben een min of meer bekrompen kijk op de wereldontwikkeling en misbruiken naar hartelust den Bijbel.

Het is zoo juist opgemerkt door den voornoemden

geleerde: „De Schrift is er niet voor, om nagepraat

te worden, maar om in het volle rijke menschenleven

in te gaan. De Schrift is naar de gedachte der

Hervorming eene zuivere bron van levend water,

waar alle beekjes en kanalen van het religieuze

leven uit gevoed en onderhouden worden".

* * *

Op deze dingen legt Prof. Slotemaker nadruk op zijne wijze: „de Heilige Schrift moet werken verlichting en verwakkering van het Christelijk geweten, dat inderdaad door nauwgezet verkeer met de Schrift moet en kan worden verwakkerd en verlicht. Taak is toetsing der toestanden; zoodat deze geschiedt met de Heilige Schrift, maar met haar, voor zoover zij leven en vleesch en bloed geworden is in het gemoed en het denken van de geloovigen".

Op elk terrein van het Sociale Leven, vrage men eerst: hoe is Uwe Bijbelbeschouwing? En dan zal daaruit kunnen verklaard worden menige kijk op de vraagstukken, die op maatschappelijk terrein zich aan ons opdringen.

Zoo zal men ook met eene verschillende Bijbelbeschouwing, verschillende stelling innemen inzake het Vrouwenvraagstuk bij de Christenvrouw.