Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christenvrouw zal straks zuiver kunnen kiezen wie haar

vertegenwoordig(st)er zal zijn in de regeeringsorganen.

Zoo is deze Bond niet politiek, noch kerkelijk

getint; maar één Bond van alU Christenvrouwen. * *

Van alle Christenvrouwen.

Uit iedere groep der maatschappij.

Uit de hoogst-ontwikkelde en uit de laagst-ontwikkelde kringen. Uit adellijke en arbeidende kringen. Uit iederen kring zonder onderscheid.

Mij is echter een geval bekend, dat ergens arbeidersvrouwen zich terugtrokken, omdat de Vrouwenbond een pure Damesbeweging zou zijn zooals ze meenden.

Dit is ze niet en dit mag ze niet zijn.

Zou ze dit voorden, dan is ze veroordeeld als Christelijke Vrouwenbond.

In de besturen moeten de arbeidersvrouwen etc. etc. eveneens bestuursfuncties vervullen; in het Hoofdbestuur eveneens.

In No. 2 van het orgaan „De Christenvrouw" lees ik dat het bestuur van den N.C.V.B. dit ook aldus inziet.

Er is éénheid noodig; brandend-noodig!

Mochten de bovengenoemde zwartgallige Nederlanders niet witjes lachen, sprekende met opgetrokken mondhoek: „ja, ja, zoolang als het duurt!"1)

XII.

Het Probleem.

Als er beweging is, dan is er immer een oorzaak, die beweging brengt en dan is er een doel, waarheen die beweging zich richt.

Zoo ook in de Vrouwenbeweging. Het Probleem in deze Vrouwenbeweging is de oorzaak, die deze be-

') Leest nog eens laatste zinnen Hoofdstuk I.

Sluiten