Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFSCHEIDSREDE,

UITGESPROKEN OP 27 DECEMBER 1914,

— DOOR

Dr. A. W. BRONSVELD.

Uitgegeven ten voordeele van de Ned. Herv. gemeentescholen.

KEMINK & ZOON, OVER DEN DOM TE UTRECHT. 1915.

PrflS 40 Cent.

Sluiten