Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedurig verkwikt mij de omgang met en 't vertrouwen van jonge menschen. Maar die trouwe harten, waarin ik jaren lang lezen mocht en een plaats had; die eerlijke vrienden, die met ons mede-kampten, en ons onze feilen toonden, „harten van goud" — zij zijn niet allen maar bijna allen ons ontvallen — en van dezen kansel scheide ik niet zonder het uit te spreken, dat ik in een dankbaar hart hun nagedachtenis bewaar en zegen.

Doch gij zijt er nog, Gemeente! Ik dank U voor alles wat gij voor mij en de mijnen zijt geweest; voor alle vertrouwen , alle hulp, alle liefde ons bewezen. Ik dank U voor zoo menig hartverheffend samenzijn, bij feestelijke gelegenheden, bij Oudejaars- en Kerstavonden, waarbij de medewerking van de Vereeniging Kerkzang de stemming en stichting verhoogde. Vergeeft het mij, indien ik iemand onrecht deed, en ontvangt mijn beste wenschen voor U, uw huisgezinnen, en alles wat U lief is. Wast op in de kennis en genade des Heeren. Ik hoop nog wel eens voor U te kunnen optreden, en een plaats te behouden in uw hart.

Thans is mijn laatste woord, de wensch, dat gij instemt met deze bede:

Den Koning der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid!

Amen.

Sluiten