Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leggen, is de centrale Christusvraag. Daar zal geleidelik de Kerkkwestie niet van te scheiden blijken.

De spanning in de wereld bevordert een scheiding van de geesten en bewerkt dan onvermijdelik een nieuwe groepering. Naast de mislukte pogingen om alle vrijzinnigen in Nederland te verenigen, streeft de «World Conference on Faith and Order» naar kontakt tussen alle orthodoxe kerken, behalve voorlopig de Moederkerk, die wel de ver* schillende sekten kan opnemen, maar zich nooit ergens op* nemen laat. Intussen deelt zich van uit de Anglikanen langzamerhand een katholizerende geest aan verschillende Protestanten mee. Na de conferentie in Genève schreef de secretaris van deze wereldbeweging in een brief:

«It seemed to us that the fundamental questions were the conception of the Church and the place of the Bible and a creed in the life of the reunited Church. Unless we can reach an agreement on those points, there seems to be no hope of further progress.... I think our Protestant friends at Geneva began to see that there must be a visible Church, if it is to convince the world that our Lord was sent by the Father tó redeem it. Then that visible Church must have some visible form of organization or order, which will be acceptable to all Christians everywhere. That, of course, means the conti*

nuance of the historie ministry and the Episcopate » (Robert

Gardiner Oct. 9, 1920).

De ondervinding leert modernen ook de abstracte fictie doorgronden van de onzichtbare Kerk: volgens Harnack stelt die hoogstens een rij uitverkorenen voor, die elkaar als evenwijdige lijnen alleen in 't oneindige ontmoeten. En dezelfde Harnack inspireert het initiatief tot protestante kloosters, waarin de Hervorming nog uitsluitend heil ziet. 't Individualisme raakt met de liberale economie begra* ven, die louter theorie gebleken is. Sociaal wil onze tijd ook in de godsdienst zijn, wat enkel binnen een levende gemeenschap te verwezenliken valt als de Katholieke Kerk.

Om de waarde, die Prof. C, blijkens de reclame voor

Sluiten