Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRAGMENTEN UIT; ::ENIGE PRACTISCHE AANWIJZINGEN VOOR HET DAGELIJKS LEVEN'.

(Herdrukt uit Theos. Siftings).

I.

Sta vroeg op, zodra ge wakker zijt en "blijf niet doelloos half-wakker en half-dromend in bed liggenJ

Wens dan vurig en oprecht dat de gehele mensheid zich geestelijk moge verheffen, dat zij, die strijden op het pad der waarheid mogen worden aangemoedigd door Uw helpende gedachten en ernstiger en met groter succes mogen arbeiden en dat ge zelf moogt worden gesterkt en niet zult toegeven aan de verleidingen der zinnen.

Denk na over de gebreken in Uw karakter-, besef terdege hoe verkeerd zij zijn en hoe vergankelijk de genoegens, die ze U verschaffen en neem U dan vast voor om Uw best te doen een volgende keer niet-weer in dezelfde fouten te vervallen.

Deze zelf—analyse en het brengen van U-zelf voor de rechtbank van Uw

Sluiten