Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de een of andere speciale aanleg, waardoor zij het eene gemakkelijker kunnen doen dan het andere. En indien zij vroeger een zeer hoogen graad van volmaaktheid langs een speciale lijn verkregen hebben, doet dit zich reeds op jeugdigen leeftijd gelden. Sommigen zijn geboren musici, dichters, genieën. Anderen hebben hun tijd in het verleden verspild en worden zonder bepaalde vermogens geboren.

Hieruit volgt natuurlijk, dat niet alleen individuen/doch, geheele volken en rassen reïncarneeren. Zij, die nu b.v. Amerikanen zijn, waren misschien eens de oude Egyptenaren of Romeinen, die wij weetgierig bestudeeren. Want allen moeten de ervaring doormaken, welke het verschil van ras en volk met zich medebrengt. Zou het inzicht in deze waarheid het bekrompen nationalisme niet verdringen, dat in den vreemdeling een vijand inplaats van een broeder ziet?

Er zijn menschen, die, niet tevreden met een doelloozen hemel, zeggen, dat zij in reïncarnatie gelooven — maar niet als terugkeer op Aarde. De Theosophie antwoordt, waarom niet? Het ligt voor de hand, dat het dwaas zou zijn, naar een andere planeet over te gaan, voordat alle mogelijke lessen op deze geleerd zijn. Men gaat gedurende zijn studietijd niet eiken [dag naar een andere school. De waarheid is, dat het bewustzijn van onvoltooid werk den menschelijken Ego juist naar die plaats terugtrekt, waar hij zijn taak kan hervatten, daar, waar hij haar achterliet, en waar zijn ontwikkeling en constitutie de geschikte omgeving kunnen vinden. Hij komt juist op die plaats, welke hij voor zich gereed heeft gemaakt, zelfs in de familie, waarin hij van nature thuis hoort, evenals hij het lichaam met zich terugbrengt, hetwelk in alle belangrijke opzichten het lichaam is, dat hij in het vorige leven ontwikkelde, zooals hij ook gedurende een incarnatie het volwassen lichaam uit het lichaam van het kind ontwikkelt. Hij

Sluiten