Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In deze Serie verschenen: STEMMEN UIT HET VER] Bijbelsche stof, voor de hoogste k de laagste klassen der catechisati toegelicht door Ds. A. de Kat In twee series: Elke serie g L UIT HET OUDE TESTAMENT blaadjes. Omslagteekening van E, II. UIT HET NIEUWE TESTAME 20 blaadjes. Omslagteekening van

Ds. A. M. VAN DE LAAR KRAF1 EN NU" (Erasmus-Serie No. 3.) F

R. OOSTRA: HET BIJBELSCHÊ! bij het oude Testament. (Erasmus bij 10 exemplaren a 27J cent; bij s WERKBOEKJE hierbij. (Erasmu: bij 10 exemplaren a 27J cent; bi

WIJ GELOOVEN (Erasmus-:

testantsche Beginselverklaring o missie van het Vrijzinnig Protest Ds. D. Bakker, Geloofsformi Poel, Overeenstemming van ( Vos, God. Prof. Dr. J. Lind.

ERASMUS - SERIE

VOOR HET GODSDIENST-ONDERWIJS

\. Vorster, LevensbestenimingenDood. tsink, De Kerk en de kerken. Ds. D. rensgedrag en Opvoeding. Mèj. E. C. : anderen en het Godsrijk. Prijs / 0.90.

EN DER NED. HERV. KERK, (Erasmuszetting door Prof. Dr. J. Lindeboom, G. van Duyl, Dr. G. Sevenster

JDE TESTAMENT, (Erasmus-Serie No. 8.) e bij het Godsdienstonderwijs aan ± 10—

gLOOFSBESCHOUWINGEN IN VRIJCasmus-Serie No. 9.) Ing. f 1.25, geb. f 1.90.

!s-WEN LEESBOEKJE VOOR SCHOOLT NIEUWE TESTAMENT. [S. HET OUDE VERBOND. Leerboekje lagere klassen H.B.S. en Gymnasium.

van Catechisatie-materiaal is op aanvrage

VAN GORCUM & COMP. N V.

Uitgevers

Giro 2255

ASSEN

Sluiten