Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden worden gewonnen, en juist deze mannen dan rustig verantwoordelijkheid te laten dragen.

Natuurlijk dienden ook zij vooraf te worden opgeleid tot hun taak. Leerde de Wereldbond ook deze kunst wellicht eerder dan de Kerken? Of had de C. J. M. V. meer roekeloosheid, meer durf, omdat zij jonger en beweeglijker was, en niet zulke bindende verantwoordelijkheden had als de Kerk? Wat ook de verklaring moge zijn, het feit blijft bestaan, dat door de toepassing van dit beginsel een groep leidende krachten naar voren is gekomen, die evenveel begaafdheid als toewijding lieten zien. Zoowel uit Indië als het Verre Oosten. We behoeven hier slechts de namen te noemen van mannen als: C. T. Wang, H. H. Kung, David Z. T. Yui, K. T. Paul en 5. K. Datta om de juistheid van genoemd beginsel duidelijk te maken. Reeds vóór den Wereldoorlog bekleedden deze mannen belangrijke posten, en de kritieke periode, welke daarop volgde bracht hun latente leidersgaven nog sterker naar voren.

Onmiddellijk na den Wereldoorlog werd er op tal van Amerikaansche en Engelsche Secretarissen een beroep gedaan, zich beschikbaar te stellen voor zeer moeilijk en verantwoordelijk werk in het veranderde Europa. Daar echter ook, evengoed als in Indië of het Verre Oosten, hebben de Secretarissen uit de volkeren zelf voortgekomen, wel bewezen, dat ze in staat waren zich te verheffen tot de eischen van het oogenblik. En in Europa zoo goed als in Indië en het Verre Oosten is van menigen inlandschen of van buitenaf overgekomen Secretaris meer gevergd, dan binnen menschelijke kracht ligt. K. T. Paul en David Yui, beide Algemeen secretaris van hun eigen nationaal Verbond, zijn menschelijkerwijs gesproken te vroeg gestorven, dank zij hun onvermoeide pogingen de zending onzer C. J. M. V.s uit te dragen tot in de geweldige massa's van noodlijdenden, voor wier bestaan als landbouwers, voor wier opvoeding en voor wier geloofsleven ze trachtten te doen, wat maar mogelijk was. Ook het verscheiden van Walter W. Gethman ligt ons

Sluiten