Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wekkend zaad op den akker van kinderharten. En sedert 1850 vooral kwamen de Zondagsscholen in ons land zelfs tot snellen wasdom en bloei. Van wat gezegen-

den invloed zijn zij vooral toen op de kerk geweest! Immers, toen deze zich niet meer als „het zout" en „het licht" openbaarde, de ontkerstening van het huisgezin en het bederf in de maatschappij onrustbarend toenam, toog de Zondagsschool in allen eenvoud aan het werk en arbeidde zij „heel laag bij den grond". En al spoedig begon het koninkrijk der hemelen als een

„vader looman." zuurdeesem te wer¬

ken. Trouwens, de gist moet in het deeg, niet wanneer het lang heeft gestaan en is verstijfd, maar als het versch is en nog kan worden gekneed. Maar zij moet ook door het meel heen, ja daarin geheel „verborgen" zijn. En ook op de Zondagsschool werd evengoed als op de dagschool de waarheid gevoeld van het woord:

„Eerst deeg en dan gist — ,,'k Had het wel gegist, — „Dat 's „„deeglijk"" vergist; „Dat 's deeg èn gist gemist!"

En hoe werd de werking, de uitwerking, soms ook de gisting gezien? Is het niet opmerkelijk, wat „Vader

Sluiten