Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit. De jeugd buiten de kerk Blijkt boe langs hoe meer schier niet te bereiken. Allerlei attracties van de zijde der wereld lokken het kind. Bioscoop, voetbalsport, A.J.C. enz. ontnemen ons onze leerlingen. Menige Zondagsschoolafdeeling zou opgeheven zijn als de Geref. jeugd het vereischte minimum aantal niet vol maakte.

Als derhalve de maatregel toegepast werd om Geref. kinderen, den toegang tot de Zondagsschool te ontzeggen, zou tegelijk hel bestaan der Zondagsschool als evangelisatiemiddel ernstig bedreigd worden.

En laat men nu niet zeggen.^dat heel 'kleine klasjes tooh zoo gewenscht, zoo intiem, zoo knusjes, zoo gezellig zijn. Wie zoo spreekt, kent het kind niet. O, zeker, klassen van 50—80 leerlingen zijn te groot. Maar van 20—30 niet. En klassen van 10 of minder verliezen haar gezellig karakter.

Voor den onderwijzer kan een kleine klas aangenaam en gewenscht zijn, maar voor kinderen ligt de gezelligheid in een behoorlijk aantal.

Ik heb een klas met 30 lleerlingen. Daar is het gezellig. Ik heb ook een vervolgklas met 5 leerlingen. Daar vind ik het wel gezellig, maar mijn 5 meisjes niet. Ik weet zeker, dat ze trouwer zouden komen als er 15 waren.

Dan kleeft aan een te kleine klas ook dit bezwaar, dat de samenkomst alleen dan kan doorgaan, wanneer ongeveer alle leerlingen present zijn. Van 5 leerlingen kan men er geen 6 missen. Soms komen er op mijn vervolgklas slechts 2 leerlingen. Dan vertel ik toch wel, maar het zingen schiet er bij in. Soms komt er maaï één, en dan kan de samenkomst niet doorgaan.

Wie 'heel kleine klasjes voorstaat, (haalt zich het risico op den hals onverrichter zake te moeten huiswaarts keeren.

Bovendien biedt een behoorlijk aantal leerlingen zeg 60 —

de gelegenheid om dn drie klassen ,te splitsen, naar de leeftijden ; dat kan men met 10 leerlingen niet doen.

Ook is er voor de Zondagsschool een financieel bezwaar verbonden aan al te kleine klassen. De lokaalhuur moet toch betaald, of er 5 dan wel 50 leerlingen zijn.

En zoo zouden er nog veel meer redenen genoemd kunnen

Sluiten