Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bioscoop en met 1560 kinderen werd een bioscoopvoorstelling bijgewoond in het Theater Tuschinsky."

Als wij dit lezen, dan wordt in ons wakker een roepen om positief Christelüken arbeid, want dit mogen wij dusdanig niet stil laten doorwerken. Gelukkig is in A'dam een ontwaking, de „Paulus'-vereeniging is met het werken begonnen. Over dit werk, dat pas begonnen is, kunnen wij nog niet veel zeggen. Het is te hopen, dat het werk beter is dan de naam der Vereeniging. Want wat Paulus, de heidenapostel, uit te staan heeft met een werk, dat de kinderen van de straat en uit de Moderne Speeltuinbeweging houden wil, begrijp ik niet. Er zijn een paar lokalen geopend. Het is nog werken binnenshuis, trouwens, speeltuinen zal de Vereeniging niet zoo makkelijk kunnen krijgen, de neutrale vereenigingen waren ons voor.

SAMENVATTING.

Onze Zondagsscholen en deze Jeugdvereenigingen.

Ik zag het als mijn eerste en grootste opdracht te oriënteeren in wat de moderne Jeugdvereenigi ïgen doen. De Speeltuinen hebben geen godsdienstigen bodem, willen neutraal zijn. In de praktijk zijn ze ongodsdienstig, ja antigodsdienstig, omdat neutraliteit nu eenmaal niet bestaat en de leiding in handen is van mannen en vrouwen, die de waarde van de religie voor de kinderziel niet verstaan.

De A. J. C., die socialistisch is, al ziet ze idealen, die ze grijpen wil, is antikerkelijk en door het geven van een eigen levens- en wereldbeschouwing zeer gevaarlijk.

De Speeltuinen doen onze Zondagsscholen de meeste afbreuk. De duizenden, tienduizenden kinderen, die ze door de week en vooral Zondags aan zich binden, zijn grootendeels voor ons werk verloren.

Wat kunnen wij tegen deze concurrentie doen? Iets dergelijks organiseeren is onmogelijk. En als de kinderen kiezen moeten tusschen Speeltuin en Zondagsschool zijn de meesten gauw klaar. Onze Kerstfeestvieringen en onze dagjes buiten steken af bij het vele, dat de Speeltuinen geven. Toch zie ik lijnen, die wij uitstippelen kunnen: le. Den arbeid van „Paulus" steunen en in goede banen houden.

2e. Getrouw huisbezoek. Wij moeten contact hebben met de ouders.

Sluiten