Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien dag, als het hart van de Religie in haar openbare uitoefening, is voor de Zondagsschool ontzaglijk zwaar.

Hoe wordt dan de Zondag doorgebracht? Bijna zonder uitzondering kan men zeggen, voor eigen genoegen. Als vrije dag, waarop de moegewerkte mensch maar één doel heeft: zich dien dag zelf te vergeten met zijn vragen en moeiten, om dat dan morgen alles weer terug te vinden. En de krant, die hij leest, biedt hem des Zaterdagsavonds een overvloedig menu van schreeuwende reclame en allerlei lokkende genietingen voor, den Zondag, die komt. Waarin dan natuurlijk ook het kind zijn deel moet hebben.

Eerst des Zondagsmorgens zeer lang slapen. En dan begint voor het gezin en ook voor het kind de Zondagspret. Morgenvoorstellingen, kindervoorstellingen, operettes, bioscoop, zanguitvoeringen van de A. J. C.

Verder, tegen of in den middag de voetbalwedstrijden, waarvoor kinderen hun snoepcenten uit zouden geven. Snoepen van allerlei lekkers, waarvoor ongeloofelijk veel wordt geofferd.

En dan: uitgaan. Fietsen huren, om grooter of kleiner tochten te maken. En, voor wat een stad als Den Haag betreft: naar het strand, waar verder een groot deel van den dag wordt doorgebracht, om in het water of in de duinen zich te vermaken.

Voor eigen genoegen, ja, zoo wordt de dag des Heeren doorgebracht. Van de beteekenis van dien dag weet schier niemand meer iets af. En wie nog al iets weet van God en Zijn gebod, die geeft misschien het antwoord, dat iemand uit deze kringen gaf: we brengen dien geheel door voor eigen genoegen. Want God is liefde, en Hij weet wel, dat we de geheele week hard moeten werken, en Hij zal het ons niet kwalijk nemen, dat we dien éénen dag geheel voor ons zelf houden!

Het is overduidelijk, dat deze Zóndagswaardeering en Zondagsviering grooten invloed hebben moet op het werk van de Zondagsschool. Bij dezen stand der dingen mogen we ons verwonderen, dat onze Zondagsscholen nog leerlingen hébben en voortdurend nieuwe ontvangen, wat toch het geval metterdaad is.

Te dezen opzichte moet worden opgemerkt, dat er twee groepen van menschen zijn, waaruit wij gaarne leerlingen voor de Zondagsschool betrekken: de principieel vrjandigen en de geestelijk onverschilligen. Maar van de eerste groep ontvangen we niet zooveel kinderen; of het moet dan zijn, wat nog al eens voorkomt, dat b.v. de moeder uit een oorspronkelijk

Sluiten