Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J.: De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.

Zang:

Ootmoed deed u, Heer der Heren, De lof van mensen licht ontberen, Uws Vaders ere zocht Gij maar; Waar men aardse roem of voordeel Ooit voorkeur gaf, uw wikkend oordeel Bestuurde juist den evenaar. Gij, die geen hoogheid zocht, Hoe groot G' ook wezen mocht. Gij d' ootmoed zelfl O, heilig mij. Dat ik als Gij Voor God en mens ootmoedig zij.

Gez. 62.

L: Jezus sprak: Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk ik u gedaan heb.

J.: In ootmoedigheid, ieder den ander uitnemender achtend dan zichzelf,

L: Niet ieder bedacht op zijn eigen belang, maar juist op het belang van anderen.

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook was bij Christus Jezus.

Zang:

Heii'ge Jezus, richt mijn schreden, Dat ik in uw voetspoor trede. Maak mijn hart in U verblijd. Die ons heerlijk voorbeeld zijt! Leer ons naar uw wil te hand'len En in uwe liefde wand'len, Opdat wij, uw beeld gelijk, Kind'ren worden van uw rijk.

Wijze Gez. 27. Woorden v. Jacq. v. d. Waals.

Sluiten