Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zang:

Kruis van Jezus, stille kracht. Die mij tot den Vader bracht. Spreid uw armen overal. Opdat elk Hem loven zal.

Kruis van Jezus, stille kracht, Schijnend in des zondaars nacht, Teken van des mensen Zoon, Spreid uw glorie nu ten toon.

Laud. 66.

p En Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verlochene zichzelven en neme zijn kruis dagelijks op en volge Mij. Want zo wie zijn leven verhezen zal om Mijnentwil, die zal het behouden.

J.: Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of ten gronde richt?

Zang:

Kruis van Jezus, stille kracht, Zie hoe alles naar u smachtl Wanneer zult gij, vrijheidsvaan. Lichtend aan den hemel staan?

't Kruis van Jezus antwoordt zacht: „Waarop is het dat gij wacht? Draag uw deel der wereldsmart, Laat mij heersen in uw hart."

Laud. 66.

Sluiten