Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„In de Zendingsweek wordt in de geheele school die week verteld over de Zending".

„Bij Aardrijksk. is het in het leerplan speciaal voorgeschreven".

„Telkens als er aanleiding toe bestaat".

„Ook bij radiolezingen" (Dit komt op 3 lijsten voor. Op één er van staat er nog bij: „De leerlingen maken dan aanteekeningen in een schrift en illustreeren die met de plaatjes uit de Omroepgids").

„Bij alle vakken, als het pas geeft".

„Bij alle vakken, als de gelegenheid zich daartoe voordoet en er tijd voor is".

„Is te tijdroovend voor de B.G."

Bij de behandeling van de conclusies in het derde deel van het rapport hopen we nog nader op deze aanteekeningen in te gaan.

2. Indien u eventueel geen zendingsonderwijs op vastgestelde uren geeft, hebt u daar een bepaalde reden voor?

Deze vraag is niet beantwoord op ongeveer 250 lijsten. Beantwoord met:

Geen tijd" of „Overlading van het leerplan" op 289 lijsten.

Geen bepaalde reden" 11 „

„Occasioneele behandeling bij K.G. of andere

vakken achten we voldoende 75 „

„Neen" 63 „

„Ja" (zonder nadere aanduiding) 7 „

„Er is geen geschikte handleiding" 11 „

Ten slotte op ongeveer 30 lijsten antwoorden als:

„De school is geen ezeltje pak maar op".

„Mischien wel gemakzucht, omdat het tamelijk moeilijk is de 1.1. voor de Zendingsgeschiedenis warm te krijgen".

„De geaardheid onzer 1.1. eigent zich niet tot regelmatige behandeling".

Geen gebrek aan nog meer vakken".

Geen tijd en onwetendheid".

Geen bepaalde reden, maar ook geen reden het wel te doen op vastgestelde uren".

„Onze 1.1. zjjn kort geleden van een Openb. School gekomen en weten nog vrijwel niets van B.G. Daarop dient dus eerst alle aandacht geconcentreerd".

„Acht het onderdeel Zending te klein om er wekelijks een

Sluiten