Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meent gij dat ik ben?" De leerlingen keken elkaar aan en zwegen. Alleen Petrus gaat plotseling voor den Meester staan en in geestdrift roept hij uit: Gii zijt de Christus, de zoon van den levenoen God". Zijn zachte oogen op Petrus richtend klinkt het uit zijn mond: „Zalig zijt gij Simon, zoon van Tona want God zelf heeft u dit geopenbaard. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Van nu af stond het vast voor Simon Petrus dat hij alles voor Jezus over zou hebben, al was het ook zijn eigen leven. En toch, eenmaal zou ook hij ontrouw worden evenals de andere leerlingen. Dezelfde Petrus die vlak voor het laatste avondmaal zijn voeten terugtrok, omdat zijn Meester toch hèm de voeten niet mocht wassen, hij die bij de donkere hof van Gethsemane nog zei: „Al verlaten ze U allen Heer, ik blijf U trouw", hij moest ervaren dat Jezus voorspelling uitkwam. Toen de haan kraaide had hij Jezus, in wien hij de Christus had erkend reeds driemaal verloochend. „En hij ging naar buiten en weende bitter."

Vragen: n.,.J..j i. Wat gebeurde bi] Caesarea Fthppi? 2 Voor wien hielden de mensen Jezus? 3'. Is Petrus altijd trouw gebleven aan zt]n

belijdenis? a Wat weet je van de voetwassing? 5. Waaruit blijkt dat Petrus met slecht was? Teksf Een dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Indien zij mij hebben vervolgd.... zij zullen ook u vervolgen.

vs. 10 en 11; Mt. 26 vs. 69—75.]

Sluiten