Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan heeft Paulus gelegenheid te prediken en hij geneest er ook zieken.

Na drie maanden gaat de tocht met de „Kastor en Pollux" verder. Na enige dagen bereikte het schip Puteoli bij Napels. Paulus mocht daar een week toeven bij Christenvrienden. Toen ging de reis te voet verder naar Rome.

Vragen:

1. Hoe reisde Paulus naar Rome?

2. Wat gebeurde bij Kreta?

3. Vertel de schipbreuk.

4. Hoe werd men of Malta ontvangen?

5. Hoe ging de reis naar Rome verder?

Welzalig die U toebehoort. Dien kan geen dood of graf doen beven, Die gaat zijn weg bemoedigd voort, Daar hij zich vasthoudt aan Uw woord: „Die mij gelooft zal eeuwig leven".

(Gez. 142 vs. 5.)

[Lect. Heldenleven, bl. 123—125; Hand. 27 en 28 tot vs. 15.]

Sluiten