Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schilder en etser is hij een der allergrootste kunstenaars der wereld geworden. Behalve beeltenissen van zijn beide vrouwen Saskia van Uylenburg en Hendrikje Stoffels heeft hij talloze portretten en feesttaferelen (b.v. de Nachtwacht) geschilderd. In de tijd dat hij deze werken afleverde had Rembrandt een behoorüjk goed inkomen. Maar het leven wordt moeilijk voor hem. Hij wordt failliet verklaard en vervalt tot bittere armoede. In de moeilijkste tijd van zijn leven, als de dood in zijn woning komt, als er honger en ellende is, dan wordt Rembrandts kunst pas waarlijk verheven. Dan wordt zijn kunst godsdienstig, overal zweeft over de donkere tinten in zijn doeken iets van Gods heerlijk licht. Bekend zijn o.a. Abrahams Offer, Verloren Zoon en Simeon in de tempel.

Vragen:

1. Waarin was ons land o.a. groot in de „gouden eeuw".

2. Wat weet je van Vondel's leven?

3. En wat van zijn werk?

4. Wat is je bekend van het leven van Rembrandt?

5. En wat van diens schilderijen?

0 Kerstnacht, schooner dan de dagen: Hoe kan Herodes 't licht verdragen Dat in uw duisternisse blinkt, En wordt gevierd en aangebeden: Zijn hoogmoed luistert naar geen reden, Hoe schel die in zijn ooren klinkt.

(Vondel: Gijsbrecht v. Aemstel.)

[Lect. Vondel: Karakter, Kennis, Kunst, Voortgezet Onderwijs, Deel I; Rembrandt, idem, Slotbundel.]

Sluiten