Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In „GELOOF EN VRIJHEID", le Pijnackerstraa Nos. 102—106, zijn verkrijgbaar de volgende PROEF PAKKETTEN van Protestantsche geschriften, (adres! Conciërge H. DE ROODE):

H. FLIEDNER (F. J. KROP): De Kerk der Woestijn. . . ƒ 0.6( NAP ROUSSEL: Zeven pijlen in het hart van het Romanisme „ 0.4(

De Pausen door hemzelven geschilderd . . „ 0.3C

Ds. E. NIJEGAARD: De geschiedenis eener ziel. (Van Protestant tot Roomsch en daarna weder terug tot het Protestantisme). "jJlF'. „ 0.4C Dr. F. J. KROP: Wat zegt Christus? (Wat Rome van Christus-

Evangelie heeft gemaakt) . . ^fmasöl»'" . „ 0.4C

— Maria, lovende haar God en Zaligmaker . „ 0.2C

-—— De onwaarachtigheid der Roomsche actie . „ 0.4C

Ons antwoord aan den Paus. (Het laatste

schrijven van den Paus aan het adres der Protestanten, beantwoord) . . iV/.^JT^ . „ 0.40 Dr. J. R. CALLENBACH: Waarom niet naar het klooster? „ 0.25

—# Hoe kom ik tot zekerheid? . . „ 0.25

— De eerste Hervormde prediking

in de St. Laurenskerk, of bijdrage tot de vraag: „Hebben de Hervormden deze kerk van de Roomschen gestolen?. « SSl; • „ 0.3Ö Ds. H. BAKKER: Door Maria tot Jezus[? . iS^P^S^. „ 0.25

———■ — Wat Rome leert en wat de Bijbel leert . „ 0.05

Domheer en Schoenmaker . agïSËySS'T „ 0.10

1 Rome de baas in Nederland? . . jpfj . „ 0.25

•— Verschilpunten tusschen Geloofsbegrippen

van Roomschen en Protestanten . ;jSg?v . „ 0.10 Ds. G. H. VAN DER BRUGGHEN: Op grond van het Evan-

>w-~y^)elie: Wea. met de Priesters! . : iÊÊËr . „ 0.15 Dr. Jv^^&QT)^. Paapsche Mis JP^A^T'i^t ■ .. 0.30 . % ƒ C^S \ \ Samen /5.1G

[y-\ voor.slechtsij?ƒ2.50 franco, bij vooruitbetaling.

Sluiten