Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden het kwade te bestrijden, zonder de Superieuren te veroordeelen; hun gehoorzamende in alles* wat niet tegen het goede strijdt of het kwaad bevordert, hun eigen leven aan hunne voeten leggend, alleen niet het geweten, het geweten nooit!

Dan is die mindere, beroofd van alles behalve zijn geweten, een zuivere korrel van het zout der aarde..." (pag. 117).

Hoort gij het?

„Alleen niet het geweten, het geweten nooit!"

Welnu, een eerlijke stem verheffc zich, waar zwijgen lafheid en verkrachting van het geweten zou zijn. Een stem, die zich met alle mogelijke voorzorgen uite, niet overdreven eerbiedsbetoon zelfs voor het gezag, maar die toch oprecht verklare, wat iedereen ziet en bemerkt, voor zoover hij oogen heeft om te zien; een stem, die niet langer de duisternis Stelle tot licht, noch het licht tot duisternis.

vHeilige Vader," zoo klaagt Benedetto, de „heilige," of wilt ge: Fogazzaro's geweten, „de Kerk is ziek. Vier booze geesten zijn in haar boezem binnengeslopen, om daar den Heiligen Geest te bestrijden en tegen te werken. Eén van hen is de geest

van onwaarheid en leugen Jezus

Christus heeft gezegd: lk ben de Waarheid; en talrijk zijn, in de Kerk, de geloovigen, zelfs de goeden en vromen, die de waarheid in hun hart verdoelen, die haar niet eerbiedigen, wanneer ziji geen z.g. „godsdienstige waarheid" is, die vreezen, dat de waarheid de waarheid zou kunnen vernietigen, die God tegenover God stellen, die de duisternis meer dan het licht liefhebben, en alzoo de menschen onderwijzen Heilige Vader, weinig Christenen

weten heden ten dage, dat de religie niet in hoofdzaak een verstandelijk beamen van enkele geloofswaarheden is, maar voornamelijk een leven en handelen naar die waarheid; en dat het oprecht geloof zich nos anders openbaart dan uitsluitend in

Sluiten