Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jammerdal tot zich neemt, wat-ik ook van harte begeer, Hem biddende dat Hij het spoedig doen moge." Veelbeproefd en geslagen, nochtans genist in God. Dat worde ook bewaarheid aan Neêrlands Vorstin in de beroeringen van dezen tijd, of in welke bange uren de toekomst nog in haar schoot verborgen moge houden. Dat worde bewaarheid aan geheel ons volk, dat steeds de waarschuwing en hartelijke vermaning van onzen grooten Christenstaatsman ter harte moge nemen :

't Geheim van allen zegen (Oranje en Neerland hoor't)

Is in Gods vrees gelegen,

Zijn dienst, Zijn gunst, Zijn Woord.

Sluiten