Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem, die aan het kruis overwon en door middel van het kruis, door de Zijnen opgenomen, overwinnen zal.

Dit geloof heeft Kerk en Vrede gedragen tot hier toe; dit moge haar verder dragen en kracht geven in de toekomst, Kerk en Vrede als geheel, als geloovige strijdgemeenschap èn tevens als al hare leden afzonderlijk: dat wij ons weten te staan, met deze ons opgedragen taak, in de Militia Christi, die — wat er ook gebeurt — zich nimmer overgeeft, maar haar kruisbanier draagt tot in de handen van God.

Schermer's Drukkerij, Bolsward

Sluiten