Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebracht, waar hij met revolverschoten Werd afgemaakt.

Om een idee te geven van den lijdensweg der Russische kloosters moet men de geschiedenis van het klooster der Sviatogorsk bij Karkoff in herinnering brengen. Het werd een eerste maal ge« plunderd onmiddellijk toen de Bolchewisten in 1918 aan het bewind kwamen. Toen de econoom van het klooster deze plundering wilde beletten, werd hij in het voorportaal van het klooster doodgeschoten. Weinigen tijd daarna werden verscheidene monniken gedood tijdens een godsdienstige processie.

De plundering van het klooster werd herhaald in 1919. Zestig roode soldaten drongen er met geweld binnen; zij vie.len de monniken aan met de kolf van hun geweren, plunderden de kerk en namen alle kleeren van de broeders mede, alsmede hun linnengoed.

De monniken moesten tegelijkertijd een schandelijke behandeling ondergaan; men roste ze af met de bajonet om ze te laten springen en draven.

Eerst tegen den nacht hielden deze ongeregeldheden op. De broederschap verzamelde zich in de kerk en de liturgie werd ingezet. Een troep Bolchewisten snelde onmiddellijk toe en riep uit: „Gij hebt nu genoeg gebeden, Gij verliest uw tijd, gaat heen."

Sluiten