Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigingen. Het Congres der Godloozen heeft deze twee feiten als een groote overwinning van de anti-godsdienstige beweging aangemerkt."

De oude tekst van de Grondwet (§ 4) liet „de vrijheid van godsdienstige én van anti-godsdienstige propaganda" bestaan.

Volgens den nieuwen tekst is de vrijheid der godsdienstige propaganda afgeschaft, terwijl de vrijheid der anti-godsdienstige propaganda wordt bevestigd. (Besluit van den Hen Mei 1929).

Een nieuwe wet is den 8sten April 1929 uitgevaardigd, waardoor het godsdienstonderwijs onmogelijk wordt {Semaakt; een wet, die aan de Kerk elk recht ontzegt, om als eigenaresse op te treden, haar het organiseeren van godsdienstige samenkomsten verbiedt, alsook het oprichten van bibliotheken, van coöperatieve vereenigingen, van bonden tot onderling hulpbetoon, van clubs, van kindersamenkomsten, van contributieinzamelingen, van medische hulpverleening enz. (Izvestia).

Volle vrijheid en officiëele steun voor anti-godsdienstige propaganda, volmaakte geknechtheid van de Kerkzoo is thans de werkelijke toestand in Rusland.

Feitelijk komt elke religieuse werkzaamheid in conflict met de wet en kan elke poging om de Kerk te verdedigen,

Sluiten