Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middel van de Onderwijs-Internationale. laten de Sowjets kinderen uit verschillende landen naar Moskou komen, waar die ongelukkigen onderworpen worden aan een speciaal anti-religieus onderwijs. Men heeft in de Sowjet-Republiek de tegenwoordigheid geconstateerd van kinderdelegaties uit de volgende landen: Engeland, Frankrijk, Duitschland, Noorwegen, Bulgarije, de Vereenigde Staten (waarvan verscheidene negertjes) China. '

Het bulletin van de Onderwijs-Internationale beweert, dat bij de laatstgehouden internationale vergadering van Koode Pioniers in Rusland, omstreeks honderd kinderen uit de kapitalistische landen aanwezig waren.

De „Frankfurter Zeitung" toont aan. dat het onderwijs uit Moskou niet zonder resultaat blijft: vier communistische bladen voor kinderen verrichten in Uuitschland een afschuwelijk werk Het zijn „de Roode School", „de Roode bchoolbezem , „de Schooltrom" en „de Koode Scholier". Deze laatste wordt in de scholen van Leipzig uitgedeeld en wordt gedirigeerd door een vroegrijpen jongen van 13 jaar, Allex geheeten, die J.l. zomer verscheidene weken in Rusland heeft doorgebracht. Hij werd erheen gezonden door de directie der commumstische partij. In alle landen van

Sluiten