Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Europa, Amerika en Azië werpt dezelfde propaganda dezelfde resultaten af.

„L'Humanité" van Parijs plaatst dagelijks tientallen convocaties van communistische kindergroepen.

Men heeft in den loop van een speciaal onderzoek naar de communistische werkzaamheid onder de Zwitsersche kinderen en haar uitgesproken anti-godsdienstig karakter allerlei gegevens verzameld, die te denken geven.

Niets van dien aard werd in dat land gevonden twee of drie jaar geleden, maar sindsdien is de actie er sterk op vooruit gegaan.

Er bestaan 59 communistische organen, voor oudere en jongere kinderen in Europa, 2 in de Vereenigde Staten, 8 in Zuid-Amerika en 6 in Azië.

Al deze geregeld verschijnende bladen voeren een intense propaganda tegen het geloof. Van deze speciaal anti-religieuse bladen moet men in de eerste plaats de Duitsche uitgave van de „Godlooze" noemen. Het schijnt, dat men in Moskou Fransche en Engelsche uitgaven van hetzelfde blad voorbereidt.

* * *

Sluiting der kerken en plundering van haar goederen.

Laat ons nu zien, wat zich in Rusland afspeelt.

Sinds het begin van 1929 neemt het

Sluiten