Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monniken schonden bij het zoeken naar kostbaarheden.

Een nieuwe verordening geeft aan de plaatselijke Sowjets het recht, om beslag te leggen op de klokken der kerken en ze in stukken te slaan, om voor industriëele doeleinden te worden aangewend.

Op last der communisten zijn duizenden heiligen-beelden verbrand in verschillende Russische steden.

Verandering van den kalender.

De pers heeft de kalenderverandering aangekondigd, met afschaffing van den Zaterdag en van den Zondag. Het is onnoodig, de anti-godsdienstige strekking van dien maatregel te doen uitkomen.

De anti-godsdienstige actie van de verschillende Sowjet-instellingen is veel krachtiger in 1929 dan in den loop der voorafgaande jaren.

Bijzondere instructies zijn gegeven met het oog op de anti-godsdienstige opvoeding van de soldaten van het roode leger („God-looze" no. 22. 1929). De „Pravda" van 8—12—'29 publiceert een circulaire van het bestuur der vak> vereenigingen, dat een uitgebreid plan van anti-godsdienstigen strijd heeft opgemaakt, waarin alle industriëele ondernemingen begrepen zijn en de „Izves--

Sluiten