Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven. De Orthodoxe kerk, die soms als absoluut gebroken wordt beschouwd, heeft haar levenskracht bewezen en haar schatten van vroomheid en geloof worden nog vermeerderd door de vervolgingen."

„Wat de Protestanten betreft, vóór den oorlog waren er in Rusland 25 Gereformeerde predikanten: nu is er geen een meer. Er blijven alleen nog 90 Luthersche predikanten over op de 300 van vóór de Revolutie; 9 zijn er dit jaar gestorven. De hongersnood en de ontberingen van allerlei aard tasten hun gezondheid aan en verkorten hun leven. De vervolgingen, de kwellingen, de ontzegging van elk recht, maken hun bestaan tot een martelaarschap.

Een 65-jarige predikant was verplicht 80 kilometer te voet af te leggen om zijn gemeente te bezoeken, die de middélen niet bezat een paard voor hem te huren. Na elke preek worden de predikanten naar de „G.P.U." geleid en vaak tot verschillende straffen veroordeeld."

„Allen, die zich garant verklaren voor een godsdienstige vereeniging worden als „dienaren van den godsdienst" beschouwd en als zoodanig zijn zij van elk recht beroofd en getroffen door buitengewoon zware belastingen."

De predikant van Stravopol (Noord-

Sluiten