Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenleving zonder klassen", schrijft Preobrajenski, „de leugen op zichzelf een nadeel is, daar ze de leden der samenleving dwingt, hun energie te gebruiken voor het ontdekken van de waarheid, staat de zaak in een klassenmaatschappij heel anders. In den strijd van een uitgebuite klasse tegen haar vijanden zijn leugen en bedrog vaak zeer belangrijke wapenen: de geheele ondergrondsche werkzaamheid van revolutionnaire organisaties berust immers hierop, dat men de staatsmacht door list de baas wordt. Voor den staat der arbeiders, die aan alle kanten omringd is door vijandelijke kapitalistische landen, kan de leugen in de buitenlandsche politiek noodzakelijk en zeer nuttig zijn; daarom staan de arbeidersklasse en de communistische partij geheel anders tegenover de openlijke erkenning van het recht te liegen, dan de westeuropeesche socialisten, die godvruchtige kleine burgers, die door de vertegenwoordigers van het kapitaal systematisch bedrogen en voor den gek gehouden worden. De leugen is' een konsekwentie, die ontstaat uit de onderdrukking van den eenen mensch door den anderen, het resultaat van den strijd tusschen klassen en groepen." °)

Houdt het U dus voor gezegd, waarde luisteraar: voor het bolsjewisme moeten goed en kwaad, waarheid en leugen definitief stuivertje verwisselen; en waar Ananias en Saffira om hun leugen tegen den H. Geest zoo zwaar werden gestraft in de eerste Christengemeente, zonder klassen", die Preobrajenski ons voorspiegelt, wellicht om hun handig dissimuleeren met eere worden bekroond!

Doch de tegenstelling tusschen het Communisme van Jeruzalem en het „communisme" Van Moskou komt vooral scherp uit, als men let op het hoofdmotief. Van een liefde Gods, die noopt tot liefde tot den naaste, wil de bolsjewiek niet weten. Met God heeft hij afgedaan, en voor liefde predikt hij haat, kokenden, ziedenden haat.

«) By Fülop-Miller, Lc. p. 53.

Sluiten