Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch komen wij tot de eigenlijke samenkomst, waartoe plechtig klokgelui vanaf kwart over achten de gemeente samenriep.

Voor een aandachtig luisterende schare, waaronder, behalve afgevaardigden van den Volkenbond, ook burgerlijke en kerkelijke autoriteiten, zoowel van de stad als van het canton Genève, werden opgemerkt, sprak allereerst Ds. Jean de Saussure, van de E g 1 i s e Nationale der aloude C i t é du R e f u g e. Zijn eerste woord, na het aanroepen van Gods Naam, moest — helaas — een woord van protest zijn tegen de weigering van het betrokken gezaghebbende lichaam om de toespraken per radio te laten uitzenden. Deze weigering was te meer kwetsend en krenkend voor de Kerk, daar zij niet volgde op het onderzoek der te houden toespraken, maar zonder eenig voorafgaand onderzoek aan de commissie van voorbereiding was toegezonden. Meer dan verbazingwekkend werd die houding geacht in verband met de uitzending eener communistische propagandarede, die niet zoo heel lang geleden door dezelfde Société suisse de Radiodiff u s i o n was toegestaan. Dat het laatste

Sluiten