Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ons volk moet geleerd worden dat het geen schande of zelfs maar schade is, wanneer zijn zonen de uniformen aantrekken.

Niet berustend moeten onze jongemannen de kazerne en het schip betreden, maar met blijdschap, omdat ze een hooge taak voor het geheele volk gaan vervullen. En het vrijwillig dienstnemen moet niet worden afgeraden en tegengegaan, maar aangemoedigd en bevorderd. De kennis omtrent onze weermacht moet onder ons volk worden verdiept en verwijd.

Hoeveel burgers kennen thans een oorlogsschip van binnen of weten iets af over de samenstelling van ons Veldleger?

En weer wijs ik U op de Vereeniging „ProRege" die door haar burgerafdeelingen in stad en dorp den geestelijken arbeid in het leger steunt en den band tussschen volk en weermacht tracht te versterken door in dezen opvoedend werkzaam te zijn.

Wanneer ons volk meer en meer dergelijke organisaties en voorts inrichtingen als de militaire tehuizen gaat steunen en schragen,' dan kunnen we verkrijgen een kerngezonde weermacht als onderdeel van een herleefd volk.

Dan behoeven we defaitistische verlokkingen en revolutionair geraas niet'té duchten, omdat:

„Met al hun schoone woorden, Met al hun stout geschreeuw, Ze ons toch niet zullen hebben De goden dezer eeuw."

Sluiten