Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappij, dan stort gansch het gebouw van cultuur en beschaving ineen, dan is het ook met het gezin gedaan.

Rusland laat ons zien hoe practisch in den bolsjewistischen Staat het 'gezin is opgelost.

Vrije Uefde heeft de plaats ingenomen van een geordend gezinsleven. De vrouw behoort aan de gemeenschap. En de kinderen worden opgevoed door den Staat. Alles is op sexueel gebied geoorloofd, tot bloedschande en de meest afschuwelijke dingen toe. Waar men aan den eenen kant tot bevordering van de bolsjewistische cultuur den godsdienst afschaft, omdat men gevoelt dat die hun theorieën tegenhoudt, daar aan den anderen kant wordt de vrije uitJeving van de sexueele bevrediging gepropageerd, omdat men aldus speculeerende op de laagste hartstochten van den mensch, het volk aan zich verbindt.

De groote vergadering van de Komintern heeft 16 Nov. 1924 geproclameerd: „De revolutie is machteloos zoolang het begrip gezin en de familiebanden blijven bestaan". Het bolsjewisme is dus vast besloten het gezin te vernietigen „dat bijzonder levendige overblijfsel van het vervloekte oude regime".

Er bestaat geen huwelijk meer, maar enkel zoogenaamde „hondenbruiloften". Vandaag wordt gehuwd, vandaag ook kan men zich laten scheiden. Het recht van de vrouw op haar eigen lichaam is volgens de publieke opinie even onbestreden als het recht van den man op de bevrediging van zijn geslachtsdrift. In vele steden zijn commissariaten der vrije liefde gevormd. En de bolsjewistische regeering verschaft mandaten volgens welke de ontvangers gerechtigd zijn meisjes naar eigen keus te socialiseeren. Iedere communist acht dat de vrouw die hij begeert zich aan hem moet onderwerpen en zoo niet dan geeft zij een bewijs van een bourgeoisgeest, wat voor haar funest kan zijn. Dat is de moraal van de meerderheid der communistische jeugd.

Ziehier de zegeningen van het régime dat

Sluiten