Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STALIN EN DE G.P.OE. De G.P.Oe heeft dezer dagen zijn 15-jarig bestaan gevierd. Zijn bloedig bestaan, kan men wel zeggen. De groote leider der Sowjets, STALIN heeft een artikel geschreven dat hulde brengt aan het werk der Tscheka-GJ'.Oe. Voor zijn rekening neemt Stalin de tallooze moorden op onschuldigen, die geen ander kwaad gedaan hadden, dan te hebben behoord of te behooren tot een andere klasse. Hoort hoe Stalin zich uitlaat:

„Men moet erkennen, dat de G.P.Oe de vijanden der revolutie met scherpe en zekere slagen trof. Overigens heeft zij deze eigenschap tot op dit oogenblik behouden. Sindsdien is de G.P.Oe de schrik der bourgeoisie geworden en het blanke zwaard van het proletariaat."

Op de vraag of Stalin er ook aan denkt de G P.Oe af te schaffen, antwoordt hij, dat hij er niet aan denkt. „Neen, kameraden, we willen de fouten van de Parijsche Commune niet herhalen. De G.P.Oe is voor de revolutie noodzakelijk en ze zal bij ons blijven bestaan tot schrik van de vijanden van het proletariaat". *) SCHOUWER.

*) Ik ontleen dit artikel van Stalin aan het communistisch tijdschrift „UNSERE ZEIT", Jahrgang VL Heft I, 1 Jan. 1933, S. 4/5.

Bij N.V. Boekhandel W. TEN HAVE, v.h. Hovekers Boekhandel, Amsterdam, verscheen:

Jasper Leynsen

door H. VAN MALSEN

Dit boek las Ik met het grootste genoegen en kan het hartelijk aanbevelen. Het stelt ons een der schoonste bladzijden onzer geschiedenis weer als voor oogen. Vooral ook gaat er opvoedende kracht van uit voor de jeugd. F. J. Krop

Sluiten