Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUSLAND-PAKKET V

Mevr. A. Barth van Marlei Ruslands Nacht en Dageraad ƒ 2.25

Th. Aubert: Het leven der arbeiders in Sowjet-Rusland 1 „ 0.30

Plerre Maury: Gedachten over het Communisme „ 0.25

J. Douillet: Het leven en lijden van de vrouw in Sowjet-Rusland 0.30

Grepen uit Finland's verleden (met een inleidend woord van Dr. Krop) ,, 0.20 Dr. Raymond Devrient: De sociale consequentie van het Boljewistische

Regime „0.40

Dr. A. Ehrt en Dr. J. Schweickert: De bolsjeviseering van Duitschland „ 0.35 Dr. F. J. Krop: De beteekenis van Finland in den huidigen cultuurstrijd „ 0.35 J. Douillet: Het openbaar onderwijs in U.S.S.R. (of een andere studie van

dezelfde hand) ,0.40

Dr. O. Schabert: Op weg naar de oude school , 0.08

Dr. F. J. Krop: Hoe staat de Sowjet-regeering officieel tegenover het

geloof? 0.05

Dr. F. J. Krop: Wat doet de Baltische Ruslandarbeid voor de vervolgden

om des geloofswille? „ 0.05

1 ex. „Geloof en Vrijheid", Maart 1933 , 0.15

ƒ 3.13

Wie ƒ 2.50, dus nog minder dan 50 pCt. van de waarde, stort op het gironummer 70603 van Dr. F. J. Krop, Willebrordusplein 19, Rotterdam, ontvangt al het bovenstaande franco thuis.

Wanneer een der brochures of vlugschriften is uitverkocht, behouden wij ons het recht voor haar door een ander van gelijke waarde te vervangen.

Sluiten