Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 1 1 1

20937 1

In net land

der Godloozen

door Ds. H. van den Brink

„Zalig zijn zij, die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is hei Koninkrijk der Hemelen." Mattheus 5 : 10. Dat is weer zoo'n plaats uit onzen Bijbel, waarover velen gemakkelijk en heel mooi kunnen praten.

Ja, wie vervolgd wordt om Jezus' wil, zoo zegt men dan, ontvangt het loon nu en voor eeuwig.

En dan denkt en spreekt men nog wat over het erge van die vervolgingen. Maar al spoedig zet iemand alweer een nieuwe pathefoonplaat op, een versch strootje wordt opgestoken en een koele dronk wordt besteld. Men mocht eens te somber worden !

Gelukkig zijn echter niet allen zóó. Maar toch wordt door de meesten, als over Christen-vervolgingen gesproken wordt, het allereerst gedacht aan die vervolgingen in de eerste eeuw. Toen Keizer Nero zijn wreedheden met de Christenen bedreef. En men leest, hoe hij eens de lanen in zijn tuin 's avonds wilde verlichten met door pek besmeerde, aan palen gebonden iGhris-rtenen, die daarna aangestoken werden

Huiverend sluit ge dan Uw boek. Zeker, de Bijbel zegt wel: Zalig zijn zij die om hun geloof Vervolgd worden, en-we-lezen ook-van die eerste Christenen

Maar, denken we, het is toch wel heel gelukkig, dat wij in dien tijd niet meer leven, dat zoo iets ons niet meer treffen kan.

Weet ge dat zeker ? ?

Weet ge hoe thans, misschien nog wel op wreeder wijze, menschen, precies zooals wij, gemarteld en gedood worden in Oost Europa, in Rusland ?

En weet ge hoe de machten, die daar werken overal, over de geheele wereld probeeren door te dringen ?

In deze artikelen wil ik U daar iets over meedeelen.

Verschillende redenen heb ik daarvoor.

Als een familielid van U of een sobat keras heel ver weg, in bijzondere zorgen van geld of levensonderhoud zich bevindt, dan zult ge ten eerste heel graag berichten van hem ontvangen.

Want ge wilt met hem meeleven.

Maar óók wilt ge op alle mogelijke manieren hem helpen.

Als ge een echt Christen zijt zult ge allereerst ook voor hem bidden.

Maar ge zult meer doen.

Jezus heeft gezegd : Bidt èn werkt.

En ge zult in dezen, werken door zoo mogelijk geld of eten of iets anders dat helpt, dien vriend toezenden.

Nu is daar één groote familie, die haar leden over de gehééle wereld heeft.

De eenheid van deze familie ligt in haar geloof in den Heere Jezus.

Sluiten