Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als ze 's middags probeerden om twee verschillende dingen gelijk te doen, onderwijl vijf lui aan te hooren en bovendien aan huiselijke zorgen te denken. Kom je buitengaats, dan moet je weer rustig en kalm voor de veiligheid van schip en opvarenden waken. Eén dag verlof, soms twee dagen als 't e's mogelijk is: „da's winters goed om je vrouw en kinders 'a keer bij daglicht te zien", zooals 'n eerste machinist, die' ik ken, sarcastisch opmerkte".

Voelt gij iets Lezers, van de depressie, die als een looden last ligt op 't hart van den zeeman? Een mijner liefste plekjes is 't eindpunt van de zuiderpier in IJmuiden, maar ik heb '4 afgeleetd, om den buitenkant van de bhjde glorie van «en uitvarenden stoomer te houden voor een afdruk van den binnenkant van het zeemansleven. Kunt ge verstaan, dat de doorsnee-zeeman pessimistisch is ingesteld?

Daar is ook de lange-reis-misère! Verhoog zegt: „Op 'n werkelijke lange reis worden de meesten min of meer abnormaal. De een gaat 4rinken, de ander wordt zwaarmoedig en zegt geen stom woord meer, de derde wordt zoo prikkelbaar, dat-ie voor de samenleving ongenietbaar is, de vierde wordt kindsch, en zoo ga je maar door.

Dan nog niet eens gesproken over het gekanker van de crew. In 4e eene haven loopen ze aan wal en komen 'n paar dagen later boven water. In de andere haven komen ze afgeladen dranken, met messen in de vuist op de onderbrug voor de hut van den ouwe staan, om meer geld of om beter eten te krijgen, of om wat ook."

Zulke grepen midden uit de zeemanspractijk, die van sport 'nbandwerk, 'n jachtbedrijf is geworden, spreken meer tot ons dan folianten met autistische gegevens. De zeeman mist het normaliserend en cultiveerend contact met de maatschappij, maar dat is nog het ergste wkrt£ hij mist het dragend milieu en 4e sterkende, bindende en richtende gemeenschap van het ge«nataren, dat is oneindig erger; (bier zij feulde gebracht aan 4ie vele dappere zeemansvrouwen, die alleen hun gezinsscheepje moeten koersen) en hij mist ook, en 4at is het ergste, al zal dit alleen door den Christen-zeeman worden inge-

Sluiten