Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een fraaie kapel worden dagelijks diensten gehouden „for all creeds"; 20 uren per dag zijn er in de prachtige eetzaal maaltijden te verkrijgen, er zijn voorts aanwezig: spaarbank, arbeidsbureau, kappers- en kleermakerssalon, 'n algemeen informatiebureau, 'n Missing-Men-bureau, immigratie-, vertaal-, hospitaal- en gevangenisdiensten, 'n dienst tot 't verkrijgen aan gestichtsverzorging van bejaarde zeelieden, van hun vrouwen en kinderen, enz. enz. Boven op het dak een medische dienst, die radio-telephonisch aan schepen in de haven en op zee advies hij ongevallen geeft

Is 't wonder, dat men trotsch is op „The House that Build Jack"? De ongeveer 450 „diensten" in de Kapel worden jaarlijks door ruim 10.000 zeelieden bezocht.

Ik word béel ootmoedig-gestemd, wanneer ik als vijfde opmerking deze vraag doe:

wat deed Nederland voor den zeeman, geestelijk en zedelijk?

We hebben het nu niet over wat de „Kompie" in vroeger jaren heeft gedaan: het gaat hier over de laatste honderd jaren. En dan is het verhaal gauw gedaan. Het oudste genootschap in ons land is de „ Vereeniging tot Evangelisatie onder Zeevarenden te Rotterdam", dat dateert van 1864, en heden geleid wordt door Dr A. F. Krull. Eén man staat namens haar voor de reuzentaak van den evangelisatie-arbeid in de internationale havenstad Rotterdam. Deze bekwame Evangelist, de heer W. van Weelden heeft tot nu toe gedaan, wat hij kon, al bezoeken afleggend op de schepen, catechiseerend voor zeemanskinderen en propageerend het Evangelie, waar hij den zeeman maar vinden kan. Zijn verslag is één roep om hulp.

Later, ongeveer dertig jaren geleden, werd te Londen opgericht de Christelijke Nederlandsche Zeemansbond (Dutch Sailors' Mission) door eenige belangstellende Christenen, die onder voorgang van Baronesse d'Ablaing hier eveneens een Evangelist aanstelden. Verleden jaar is een nieuwe broeder tot het Londensche werk ingeleid, Martin Brinksma, die aan-

Sluiten