Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oecumenisch Nieuws

verschijnt driemaal's weeks in de persbulletins van het Nederlandsch Christelijk Persbureau Koninginnegracht 70, te Den Haag, verkrijgbaar ad f 10.- per jaar franco. Bij dit bureau is voorts in de knipselafdeeling over elk onderwerp alle mogelijke stof gemakkelijk verkrijgbaar, zoowel uit de binnen- als buitenlandsche bladen, tijdschriften enz. Prospect wordt gaarne franco en gratis toegezonden. Zoo ook proefzendingen.

Verkrijgbaar:

Prof. Dr. J. A. Cramer, de Oecumenische

beweging en Rome f 0.30

Dr.J.C. Wissing, Oxford en Edinburg f 0.35 (beide overdrukken uit Internationaal Christendom)

„Worden franco geleverd op bestelling per giro door de Uitgeverij en Boekhandel Oecumenica, Koninginnegracht 70 te 'sGravenhage, Telefoon 115528, Giro 305260"

Bij getallen voor uitdeeling verminderden prijs

DRUK VAN: LIBERÏAS DRUKKERIJEN ROTTERDAM—UTRECHT.

Sluiten