Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de angst. De angst om ons leven: eten en drinken en werken, de angst om geld en goed, de angst om ons zelf.

Of er zich ook nog de angst om God en Zijn rijk in openbaart, is een vraag, die wij niet zonder meer bevestigend durven beantwoorden.

Mogen wij dan niet spreken van crisistijd'?

Dat mogen wij zeer zeker wel.

In de eindelooze stroom van den tijd kunnen wij een onophoudelijk op en neer constateeren. Volken komen op en verdwijnen. Culturen verrijzen en gaan onder, om voor nieuwe culturen plaats te maken. Daarom wordt in de geschiedenis telkens weer de gedachte van het einde gedacht. Aan iedere cultuur en eiken tijd zijn grenzen gesteld. Daar zijn crisissen. Het leven wordt oud, komt tot verval en gaat onder.

Er zijn er zelfs, die zeggen dat de wereldgeschiedenis het wereldgericht is. Bijbelsch is deze gedachte zeer zeker niet. Wanneer Jezus Christus komt om te oordeelen, dan komt ook het wereldeinde en het wereldgericht. De wereldgeschiedenis mag nooit met het wereldgericht vereenzelvigd worden. Toch zijn er in de wereldgeschiedenis crisissen, gerichten, oordeelen. Wij spreken van crisistijden, gerichtstijden, waarin over het kwaad van een bepaalden tijd het vonnis geveld wordt. Zulke crisistijden komen over het leven van enkelingen en geheele werelddeelen, gelijk aan het einde van een lang proces het vonnis komt. Deze gerichten zijn betrekkelijk. Het volstrekte gericht wordt ook in de meest geweldige wereldcrisis niet zichtbaar. Het laatste oordeel komt eerst dan, wanneer het einde van heel de wereldgeschiedenis komt, wanneer Jezus Christus komt om te oordeelen. Niet de wereldgeschiedenis is het wereldgericht, maar het wereldgericht wacht op de wereldgeschiedenis. De bijbel zegt, dat er een dag komt, waarop de boeken geopend worden. Dan zal openbaar worden dat heel ons leVen in den tijd een leven van zonde en dus een leven van schuld is. Dit laatste oordeel zal zijn het door God over alle leven in den tijd gesproken eeuwige Woord.

En nu mogen wij ook dit zeggen: de crisissen in de

Sluiten