Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo ooit, dan kunnen wij in deze tijden van verschrikking en ontzetting leeren, neen niet hoe sterk de wereld en hoe vroom de kerk is, maar wie Jezus CJ™*«£ f* Zaligmaker van zondaren, wie God m Jezus Christus is. een God die goddeloozen rechtvaardigt.

Daarom mogen wij in onze dagen geen ander evangelie prediken d^n het evangelie der rechtvaardigmaking, geen andere^ gehoorzaamheiddan die, welke uit deze rechtvaardigmaking voortvloeit. , Ao

Daarom moeten wij in onze dagen getuigen van de verlossende tegenwoordigheid van God m de hopelooze diepten van menschelijkeh nood en schuld.

De A.J.C.ërs zingen: „Wij strijden, want ons hart gelooft: de mensch is goed". Dit lied is uit den tijd. .1 ..l.

Maar midden in den tijd staan deze woorden uit een Duitsch ieugdlied: „De moeders, die ons hebben voortgebracnt vonden rust m een veilige wereld, maar wij hebben den vasteï grond verloren, God heeft ons midden in den

^fdeTeugd'van onzen tijd, die alle houvast verloren heeft en zichzelf dreigt te verliezen is die boodschap alleen een blijde boodschap, welke getuigt van een vastgehouden worden, waar alle houvast verloren ging.

God geve, dat wij in deze dagen gerechtheid_ mogen leeren, wij allen, de inwoners der wereld, wij, de kerk en de wereld, maar toch vooral de kerk. ( ,

Niet dit is het voornaamste, dat wij de crisis wegbidden.

Waarom zouden wij het doen?

Indien God de crisis nu eens noodig vmdt voor de wereld en voor de kerk, voor u en voor mij?

Maar dit, dat wij bidden: laat de crisis ons worden tot een Sricht van U, o God, en laten wi uit Uw gericht gerechügherd lïïren, leeren wie Gij zijt: de Heilige en de Barmhartige en wie wij, menschen, zijn: zondaren en goddeloozen en in Jezus Christus Uw kinderen!

Maar dl?, dat wij tot God gaan en tot God zeggen: Heere, hier zijn wij, met ons geld en ons goed en onze

Sluiten