Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen bezocht, de ongerechtigheid van Versailles, en de ongerechtigheid van München, de ongerechtigheid van Berlijn en de ongerechtigheid van Moskou. Dan wordt Europa gestraft voor wat het heeft gedaan en voor wat het heeft laten gebeuren — ook en juist als wij dit niet als een oordeel zouden laten gelden. Want op hetzelfde oogenblik, dat wij ons onder het oordeel buigen en Gods recht aannemen, begint de belofte te lichten en te stralen, de ster der hoop in deze verloren wereld. Dat is, wat de kerk in dit tijdsgewricht te gelooven en te prediken heeft. Maar zij is zelf mee wereld geworden; zij heeft zelf van Gods gerechtigheid geen weet meer gehad. En zoo zal zij mèt de wereld lijden. Nog is het tijd voor het geloof, dat haar lijden heiligt tot het dragen van het kruis.

IK TOCH HEB MIJNEN KONING GEZALFD OVER SION, DEN BERG MIJNER HEILIGHEID.

Door het geloof is ons hetzelfde woord van Gods grimmigheid de eenige troost, die laatste onverwoestbare zekerheid, van waaruit vers i vraagt: waarom dit woeden en deze ijdelheid? Want wat zegt God? Ik toch heb Mijn Koning gezalfd! Regent habemus, wij hebben een Koning! Dat is het oordeel over allen, die koning willen zijn zonder dezen Koning over zich te belijden, het oordeel over allen, die die koningen volgen of vreezen en den éénen gezalfden Koning los-

Sluiten